تبلیغات
حسه ناب... - برگرد...


Blog . Profile . Archive . Email . Design by .

حسه ناب...

ای یارا/صدایت پایت/صدای پایت مرا به گذشته ها میبرد...

ای یارا/صدای گریانت/صدای گریانت/مرا مقاوم میسازد تا خود را برای جنگ با اشکهایت


اماده کنم.....


خدا میداند از دوریت چقدر دلتنگم ولی تو...                                     ولی تو با پاهایت با چشمهات و با دستانت و...

وبا قلبت مرا ترک کردی/قلبی که دران مهرومحبت فراوانی وجود دارد/قلبی که در ان


خونهایی از جنس عشق جریان دارند....


خون عشقی که پاک است/عشقی دور اما نزدیک/عشقی دور که با خنده هایت مرا به پرواز

 در میاورد/و با اشک هایت مرا به جهنم میفرستد/عشقی نزدیک که من با تمام وجود خود

احساسش میکنم که تو....

که تو برمیگردی پس معطل نکن ..برگرد میتوانی من این احساس توانستن تو را باور دارم


همانطور که توانستی با عشق گره خورده یمان ترکم کنی.....


پس تو هنوز هم میتوانی/ نگذار خون عشق را از چشمها بریزم که هر لحظه پشت در بسته


در انتظارت هستند/ بگذار این خون از قلبم باشد که وقتی امدی قلبم دوباره بتپد تا ارامش


گیرم/اری/ارامشی ابدی فقط در کنار تو/ تویی که با خنده هایت مرا میخنداندی/با گریه هایت


گراینم میکردی/ با درد هایت قلبم را میفشردی / با صدایت به من ارامش می دادی/ارزو


هایم را باور داشتی/ عشقمان را باور داشتی / پس چه شد؟/عشقی که بخاطر تو به وجود


امده و به خاطر تو هنوز هم پابرجاست / حتی اگرهم بمیرم این عشق هنوز در قلبم است /


پس برگرد.......


نگذار عشقمان در حلقه های اتشی که بر پا کردی  بسوزد نگذار عشق به خاطر هوسهایت

بسوزد/ نگذار فراموش شوم / دوست داشتن تو به من امید یک زندگی دوباره را میدهد

/زندگی که با تو شروع کردم لذت بخش ترین لحظاتم بود /لحظه به لحظه ی خاطراتمان یادم

 هست/تمام بازیهای بچه گانه / تمام حرفهایت /غصههایت /درد هایت/خنده هایت / تمامشان

 همه و همه چون میدانستم دوستم داری و میخواهی به حرفهایت گوش سپارم / شبنم هایی که

مارا در شب های بارانی و سرد همراهی میکردند / ستاره هایی که تو انهارا به وجود

اوردی / میگفتم ستاره ها همه از تو ساخته شده اند/چون تو...ستاره شبهایه من هستی / من

فقط یک ستاره دارم که ان هم تویی ..
                                                                                                                                                                                                     
  http://nightnama.ir/codes/icon/gif/2/29.gif           http://nightnama.ir/codes/icon/gif/2/34.gif            http://nightnama.ir/codes/icon/gif/2/28.gif                                                                                                  


نوشته شده در چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 ساعت 04:40 ب.ظ توسط mobina vf نظرات | |


آخرین مطالب
» حکیمانه2
» اهای
» حکیمانه
» love....
» شهریور
» حجاب
» دوس داشتن
» اسمان شب...
» فراق اما در دوری....
» اسمان شهر...
» برگرد...
» بخشش...
» کودک من.....
» زمین....
» قهوه....

Design By : RoozGozar.com